Om oss

Lerbyggeföreningen verkar för att utveckla kunskapen om olika lerbyggetekniker med fokus på kurs- och bildningsverksamhet.  Fördelarna med lera i hus är många; hälsomässiga, resursmässiga, ekonomiska och många många fler.

Bland våra medlemmar finns så väl professionella byggare, arkitekter, ingenjörer och ”do-it-yourself”-personer som utan specialiserad utbildning bygger sina hus och självklart många personer som inte bygger alls men är intresserade av frågor på denna linje.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i lerbyggeföreningen stöttar du vårt arbete för att öka kunskapen om leran som byggmaterial. 

Som medlem får du:
  • Nyhetsbrev
  • Kunskapsbank
  • Rabatter på vissa evenemang

VI VERKAR FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP OM
LERA SOM BYGGMATERIAL